Temanummer om trusler lige nu (BalanceMemo 16-2018)

Temanummer om trusler lige nu (BalanceMemo 16-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

De sidste to uger har jeg været rundt i stort set hele landet – med Bornholm som eneste undtagelse. På trods af at afgrødernes udvikling er stort set ens fra egn til egn – og at de…

Læs mere
Temanummer om aktuel planteavl (BalanceMemo 15-2018)

Temanummer om aktuel planteavl (BalanceMemo 15-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg har sammen med vores nye ansatte i AgroPro, Steffen Rosenwanger, været rundt på Fyn, Østjylland, Lolland og Sjælland. Alle steder var det nemt at finde glimmerbøsser i rapsen. …

Læs mere
Temanummer om indsats i forhold til potentiale (BalanceMemo 14-2018)

Temanummer om indsats i forhold til potentiale (BalanceMemo 14-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vi frygter det værste og håber det bedste. Ofte skuffer de bedste marker, og de tyndeste marker overrasker. Det gamle ordsprog ”Man kan ikke høste med øjnene” er stadig helt rigtig…

Læs mere
Temanummer om vækstregulering, vækststimulering og andet godt (BalanceMemo 13-2018)

Temanummer om vækstregulering, vækststimulering og andet godt (BalanceMemo 13-2018)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Ovenstående, for en sjællænder provokerende billede, har jeg set på Nordmors i den forløbne uge. KWS Meridian vinterbyg har klaret vinteren fint. Faktisk er vinterbyggen den afgrød…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 12-2018)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 12-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Rapsen er den af de overvintrende afgrøder, der er hårdest ramt – især de sidst såede og undergødede marker. Der vil være marker, der skal sås om. De marker, som er sået rettidigt …

Læs mere
Tid for N-min analyser (BalanceMemo 11-2018)

Tid for N-min analyser (BalanceMemo 11-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

’Et er et søkort at forstå, et andet et skib at føre!’ (Ludvig Holberg). Uanset hvor mange skemaer, jeg laver til beregning af ligevægtsgødskning, og uanset hvor meget vi måler, er…

Læs mere
Temanummer om kvælstofnormer (BalanceMemo 10-2018)

Temanummer om kvælstofnormer (BalanceMemo 10-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Sidste uge udtrykte jeg pessimisme omkring afgrødernes overlevelse. I mellemtiden er jeg blevet lidt klogere. I en periode mellem snebygerne, hvor jorden var bar, gennemgik jeg hve…

Læs mere
Temanummer om flydende gødning og inhibitorer (BalanceMemo 9-2018)

Temanummer om flydende gødning og inhibitorer (BalanceMemo 9-2018)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Efter ønske fra et medlem vil jeg i dette nyhedsbrev primært beskæftige mig med anvendelse af flydende gødning, og hvordan du får den største effekt af denne. Der ligger en oplagt …

Læs mere
Temanummer om rapsafregning (BalanceMemo 8-2018)

Temanummer om rapsafregning (BalanceMemo 8-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg har valgt at skrive om dette emne, da jeg oplever gang på gang, at mine medlemmer bliver snydt i rapsanalyser og afregninger. Det er ikke sjovt at blive snydt – og slet ikke fl…

Læs mere
Temanummer om planternes overlevelse (BalanceMemo 7-2018)

Temanummer om planternes overlevelse (BalanceMemo 7-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Uge syv er ved at rinde ud. Det betyder normalt, at vinteren har vist sine koldeste sider frem. Vi får normalt ikke hård vinter efter uge 7. Uge 8 ser da også helt ”sommerlig” ud. …

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.