Scener fra en plantekongres (BalanceMemo 3-2017)

Scener fra en plantekongres (BalanceMemo 3-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Tirsdag i denne uge deltog jeg i Plantekongres i Herning. Jeg vil her trække nogle uddrag fra de indlæg, som jeg oplevede som mest interessante.

Læs mere
Det er snart forår og der må gødes (BalanceMemo 2-2017)

Det er snart forår og der må gødes (BalanceMemo 2-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vi synes altid, at vinteren varer lang tid, og der er længe til vi skal i marken. Men der er kun godt 2 uger til, at der må køres med kvælstofgødning og husdyrgødning, hvis markern…

Læs mere
Et nyt år truer! (BalanceMemo 1-2017)

Et nyt år truer! (BalanceMemo 1-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg vil gøre en undtagelse i forhold til, hvad jeg har lovet mig selv og mine medlemmer. Jeg plejer normalt ikke at skrive om begrænsninger i planteavlen og bruge tid og kræfter på…

Læs mere
Nytårstemaer (BalanceMemo 70)

Nytårstemaer (BalanceMemo 70)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er en mærkelig tid vi lever i, hvor få mennesker i Naturstyrelsen - i deres magtsyge og misforstået natursyn - ønsker at fastholde tingenes tilstand uden hensyn til, at vi er e…

Læs mere
Med fokus på jorden som voksemedium (BalanceMemo 69)

Med fokus på jorden som voksemedium (BalanceMemo 69)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vi ved så meget om det, der foregår over jorden. Vi kan genkende farver, næringsstofmangler, vækst og udvikling, men hvad der sker under jorden, ved vi ikke ret meget om. Det er en…

Læs mere
Temanummer om overvintring og afgrødevurdering (BalanceMemo 68)

Temanummer om overvintring og afgrødevurdering (BalanceMemo 68)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er godt, at jordtemperaturen er lav på denne årstid. Det er vigtigt, at planterne er i dvale før en eventuel vinter. Det værste, der kan ske i forhold til overvintring, er en v…

Læs mere
Temanummer om udbyttepotentiale (BalanceMemo 67)

Temanummer om udbyttepotentiale (BalanceMemo 67)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det følgende indlæg bygger på ”Konference om topudbytter i korn og raps”, som foregik på Hindsgavl Slot ved Middelfart d. 30. november. Jeg beklager billedernes kvalitet. Jeg har i…

Læs mere
Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 66)

Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 66)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er ved at være tiden at få bestilt vårsædsorter, hvis det skal være de bedste. Jeg har tidligere påpeget potentiale og muligheder i vårbygdyrkning. I England har man kun vårbyg…

Læs mere
Den enes død... (BalanceMemo 65)

Den enes død... (BalanceMemo 65)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Den globale hvedeproduktion falder med over fem procent for hver grad, klodens temperatur stiger. Denne dystre sammenhæng bekræftes i en sammenligning af tre forskellige måder at m…

Læs mere
Ligevægt kontra økonomisk optimum (BalanceMemo 64)

Ligevægt kontra økonomisk optimum (BalanceMemo 64)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Kvælstofnormerne er hævet to gange indenfor det sidste år. I alt ca. 21 % i gennemsnit. Samtidig hører vi i medierne, at kun ca. halvdelen af landmændene har brugt den ekstra gødni…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.