Temanummer om sprøjteplaner, teknik og additiver (BalanceMemo 8-2017)

Temanummer om sprøjteplaner, teknik og additiver (BalanceMemo 8-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Så blev det vinter igen - for en kort stund. Her ved Vipperød var der 8-10 cm sne fredag morgen. Lyst og smukt vejr, der trods sneen minder os om, at det går mod lysere tider. Sids…

Læs mere
Sprøjteplaner 2017 (BalanceMemo 7-2017)

Sprøjteplaner 2017 (BalanceMemo 7-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Til trods for at vi stadig mangler godkendelse for flere af midlerne, vælger jeg alligevel allerede nu at udsende sprøjteplaner for otte af de mest almindelige afgrøder. Planerne …

Læs mere
Det er såtid (BalanceMemo 6-2017)

Det er såtid (BalanceMemo 6-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Når frostperioden er overstået efter søndag, må vi forvente, at vækstsæsonen for alvor går i gang. Det vil sige at alle marker skal startgødes færdigt, og første gang gylle køres u…

Læs mere
Så må der køres gødning (BalanceMemo 5-2017)

Så må der køres gødning (BalanceMemo 5-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Efter 31. januar kan der tilføres handelsgødning og husdyrgødning på arealer, hvor der ikke er risiko for fare for afstrømning til vandmiljøet - og det bør udnyttes i størst muligt…

Læs mere
Fokus på vårafgrøder (BalanceMemo 4-2017)

Fokus på vårafgrøder (BalanceMemo 4-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

De sidste år er der sket et stort skred opad i udbytter på vårbyg området. Jeg har flere af mine kunder, der høster mellem 9 og 10 tons pr. hektar. Lidt i strid med den gængse opfa…

Læs mere
Scener fra en plantekongres (BalanceMemo 3-2017)

Scener fra en plantekongres (BalanceMemo 3-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Tirsdag i denne uge deltog jeg i Plantekongres i Herning. Jeg vil her trække nogle uddrag fra de indlæg, som jeg oplevede som mest interessante.

Læs mere
Det er snart forår og der må gødes (BalanceMemo 2-2017)

Det er snart forår og der må gødes (BalanceMemo 2-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vi synes altid, at vinteren varer lang tid, og der er længe til vi skal i marken. Men der er kun godt 2 uger til, at der må køres med kvælstofgødning og husdyrgødning, hvis markern…

Læs mere
Et nyt år truer! (BalanceMemo 1-2017)

Et nyt år truer! (BalanceMemo 1-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg vil gøre en undtagelse i forhold til, hvad jeg har lovet mig selv og mine medlemmer. Jeg plejer normalt ikke at skrive om begrænsninger i planteavlen og bruge tid og kræfter på…

Læs mere
Nytårstemaer (BalanceMemo 70)

Nytårstemaer (BalanceMemo 70)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er en mærkelig tid vi lever i, hvor få mennesker i Naturstyrelsen - i deres magtsyge og misforstået natursyn - ønsker at fastholde tingenes tilstand uden hensyn til, at vi er e…

Læs mere
Med fokus på jorden som voksemedium (BalanceMemo 69)

Med fokus på jorden som voksemedium (BalanceMemo 69)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vi ved så meget om det, der foregår over jorden. Vi kan genkende farver, næringsstofmangler, vækst og udvikling, men hvad der sker under jorden, ved vi ikke ret meget om. Det er en…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.