Temanummer om mikronæringsstoffer (BalanceMemo 15-2017)

Temanummer om mikronæringsstoffer (BalanceMemo 15-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Med etableringen af AgroBalance og den rådgivning, som jeg udfører efter mottoet ”hvis du gør som du plejer, høster du som du plejer”, har jeg markedsført en del anbefalinger, som …

Læs mere
Grøn vinter (BalanceMemo 14-2017)

Grøn vinter (BalanceMemo 14-2017)

mandag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Påsken har været præget af koldt, blæsende og regnfuldt vejr, og det fortsætter åbenbart lidt endnu, trods solskin fra morgenstunden. Heldigvis ser vejrudsigten ud til at rette sig…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 13-2017)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 13-2017)

onsdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Så kom den - bladribbesnudebillen. De tre dage med 14 grader i fire timer blev opnået i forbindelse med weekenden. Det er derfor tid at få bekæmpet billen, inden den lægger æg i si…

Læs mere
Temanummer om bladribbesnudebillen (BalanceMemo 12-2017)

Temanummer om bladribbesnudebillen (BalanceMemo 12-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Sidste års store udbytterøvere i raps var TYV, lys bladplet og skulpesnudebillen. TYV kan vi ikke gøre noget ved nu, og lys bladplet er der i skrivende stund ikke store problemer m…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 11-2017)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 11-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Så kom det gode vejr. Godt for alting. Godt til at få sået færdig. Godt til at få udført de første sprøjtninger i de overvintrede afgrøder. Godt til at få kørt den sidste gylle ud.…

Læs mere
Temanummer om opfølgende ukrudtsbekæmpelse i overvintrende afgrøder (BalanceMemo 10-2017)

Temanummer om opfølgende ukrudtsbekæmpelse i overvintrende afgrøder (BalanceMemo 10-2017)

søndag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det tidlige forår (trods kulden) skal bruges til at gå afgrøderne igennem med henblik på at bestemme, om der skal laves en opfølgende bekæmpelse af især græsukrudt. Jeg har de sids…

Læs mere
Tid for N-min. analyser (BalanceMemo 9-2017)

Tid for N-min. analyser (BalanceMemo 9-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Nitratdirektivets bilag III beskriver, hvordan man gøder efter ligevægtsprincippet: Det præciserer, at når man har fastlagt afgrødens forventede kvælstofbehov, skal man fratrække …

Læs mere
Temanummer om sprøjteplaner, teknik og additiver (BalanceMemo 8-2017)

Temanummer om sprøjteplaner, teknik og additiver (BalanceMemo 8-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Så blev det vinter igen - for en kort stund. Her ved Vipperød var der 8-10 cm sne fredag morgen. Lyst og smukt vejr, der trods sneen minder os om, at det går mod lysere tider. Sids…

Læs mere
Sprøjteplaner 2017 (BalanceMemo 7-2017)

Sprøjteplaner 2017 (BalanceMemo 7-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Til trods for at vi stadig mangler godkendelse for flere af midlerne, vælger jeg alligevel allerede nu at udsende sprøjteplaner for otte af de mest almindelige afgrøder. Planerne …

Læs mere
Det er såtid (BalanceMemo 6-2017)

Det er såtid (BalanceMemo 6-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Når frostperioden er overstået efter søndag, må vi forvente, at vækstsæsonen for alvor går i gang. Det vil sige at alle marker skal startgødes færdigt, og første gang gylle køres u…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.