Temanummer om rapsudbytter (BalanceMemo 33-2017)

Temanummer om rapsudbytter (BalanceMemo 33-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Udbytter fra jubel på mere end 6 tons til stor skuffelse på 3,5 tons. Det er tilbagemeldingerne fra medlemmerne. Årsagerne er flere. Dog er der to påfaldende sammenhænge: Sorter og…

Læs mere
Temanummer om rapsetablering (BalanceMemo 32-2017)

Temanummer om rapsetablering (BalanceMemo 32-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Der er i øjeblikket stor forskel på humøret hos de, der har høstet vinterbyg og nu kan gå i gang med at etablere rapsen og de, som ikke har haft mejetærskeren ude af maskinhuset en…

Læs mere
Temanummer om afgrødeafregning (BalanceMemo 31-2017)

Temanummer om afgrødeafregning (BalanceMemo 31-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Erfaring er en billet til et tog, der er kørt – og mands minde er et halvt år. Derfor sker det hvert år, at danske afgrødehandlere ”bliver taget” i diverse fradrag på salgsafgrøder…

Læs mere
Temanummer om bejdsning (BalanceMemo 30-2017)

Temanummer om bejdsning (BalanceMemo 30-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Der er kommet større fokus på såsædskvalitet de sidste år. Forskellen mellem den indkøbte såsæd med mange små kerner og den såsæd, som du selv kan producere gennem et såsædsoprensn…

Læs mere
Temanummer om vinterbyg-udbytter (BalanceMemo 29-2017)

Temanummer om vinterbyg-udbytter (BalanceMemo 29-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg har længe påstået det, og nu er det definitivt bevist: Seksradet vinterbyg yder langt mere end toradet. De nye kvælstofnormer - sammen med mere højtydende sorter – gør, at fors…

Læs mere
Temanummer om ny gødningslov (BalanceMemo 28-2017)

Temanummer om ny gødningslov (BalanceMemo 28-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Et stort ønske fra min side, som jeg har fremført over for ministeren og ministeriet, er, at husdyrproducenter kan få den samme mulighed for at øge kvælstofmængden på baggrund udby…

Læs mere
Temanummer om ukrudtbekæmpelse (BalanceMemo 27-2017)

Temanummer om ukrudtbekæmpelse (BalanceMemo 27-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Alt er nemt, når du ved, hvordan du gør. Det gælder også for ukrudt. Men selv med stor viden og erfaring er der alligevel udfordringer, der ikke er helt så nemme at løse. Den størs…

Læs mere
Temanummer om vinterbyg (BalanceMemo 26-2017)

Temanummer om vinterbyg (BalanceMemo 26-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mange har - ligesom mig - glædet sig over de mange flotte vinterbygmarker i denne vækstsæson. Ramularia i den seneste del af væksten har kun reduceret glæden marginalt. Vi vurderer…

Læs mere
Sortsvalg i vinterhvede (BalanceMemo 25-2017)

Sortsvalg i vinterhvede (BalanceMemo 25-2017)

søndag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Aldrig har vinterhveden set bedre ud end i år. De, som har været efter septoriasvampen, har nu hvedemarker med næsten helt grønne næstøverste- og faneblad. Det lover godt. 2017 vil…

Læs mere
Rapport fra Cereals (BalanceMemo 24-2017)

Rapport fra Cereals (BalanceMemo 24-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Cereals, som dette år foregik i Lincolnshire godt 200 km nord for London, er altid en stor oplevelse. Jeg oplevede, at udstillingen, som er strengt planteavl og intet andet, var li…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.